25.10.2019.

Kontakt

Organizator
Umjetnička organizacija "Noć hrvatskog filma i novih medija"

Ulica grada Vukovara 222, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 98 9420 845
Email: noc.hr.filma@gmail.com
Web: www.noc-filma.hr

Umjetnička voditeljica:
Irena Škorić
Email: irena.skoric@gmail.com

Odnosi s javnošću:
Jasmina Kapetanović
Tel: +385 91 721 2043
Email: kapetanovic.jasmina@gmail.com
Email: noc.hr.filma@gmail.com

Selektorica za igrani film: Boško Picula
Selektor za animirani film: Tomislav Gregl
Selektor za dokumentarni film i nove medije: Irena Škorić
Vizualni identitet: Branko Gredelj
Tehnički voditelj: Silvije Magdić
Community manager: Mihovil Rora